Денят на Слънце е Неделя.

Какво е хубаво да се прави в часа на всяка планета?

Час на Слънцето. Слънчевата енергия е достатъчно активна, но изисква някаква реализация, изход навън. Слънчевият час подхожда за активна работа, за всякаква форма на контакти, за развлечение, за любов, за изява.

Как да се изчислява часът?

Необходимо е да се изчислят момента на изгрева и момента на залеза. След това да се раздели на 12. Когато са живеели по слънчевия часовник, целият дневен път на Слънцето се е делил на 12 равни части. Цикълът се е делил на две фази – фаза на деня и фаза на нощта. Това било естествено деление.

Денят на Слънце