*Oписание на епохи, формирани от последователни съединения на Юпитер – Сатурн

Моделът за практично приложение на астрологията в стопанския процес на една държава е известен и успешно изполван, доста отдавна. Някои астролози считат, че теорията за последователни съединения и развитие на цикъл Сатурн/Юпитер, за първи път е бил разработен от зороастрийски астролози в Иран. От арабските астролози с тази тема се е занимавал Абу-Машар, както и труд посветен на тази тема през 8в. на един астролог известен с името Messahala.

Накратко, цикълът се състои от три последователни съединения на Юпитер и Сатурн в знаци от една стихия, което формира приблизително 60 год. период. Този модел следва ритъм, като се случва три пъти във всеки един знак и формира период със приблизителна продължителност 3 Х 60 – 180год.

За тези години са характерни средни и малки цикли, съответно от 60год и 20год, но винаги в една и съща стихия. Картата съставена за първата трайна промяна на стихията в литературата е известна, като Карта на голяма промяна. Тя остава актуална за целия период от 180год. до следващата промяна.

Съветът, които давам от 2007год. и сега е: потребявайте, колкото ви е нужно, а излишъка споделете с близки.

Настъпва край на ненужни финансови спекулации и натрупване на материални блага. Преходът на който ще бъдем свидетели след 2010год., по скоро не отговаря на съвременните схващания за бум в икономика и глобална световна финансова политика. Напротив точно обратно, необходимо е да се подготвим за преход към стихия Въздух, която започва през 2020год с последователни съединения на Сатурн и Юпитер в знака Водолей.

Периодът 2010 – 2020, представляват последните 10год. на „ низходяща” вълна за стихия Земя. От една страна това е 30 год на спад след 1989год. и от друга се сихронизира с 10год на спад след 2010год, засягаща опозиция между Юпитер и Сатурн – за знаците Риби/Дева и Овен/Везни.

Последните години от завършването на един цикъл, по правило са най-трудни. Първо, поради обязаностите да се приключат всички нерешени задачи, второ – поради липсата, все още на ясна визия за следващо начало. За България, тези години се явяват последователно преминаване (възврат) на Юпитер и Сатурн през изходната точка (от начало на стихия Земя – 8гр Козирог), от друга страна Сатурн се явява У Asc Бг и У Асц 12гр Водолей (карта на стихия Земя, освен Уран).

По отношение на икономика, това ще бъдат най-високи нива на съкращаване на потребление, преструктуриране на основни стопански отрасли.

От позиция на материалните ценности, това са години без особен интерес, липсва Търсене ( Сатурн Козирог) и съответно свива се и Предлагане (Юпитер Козирог). Но от друга гледна точка, това е преход към съвършено нови стопанско-икономически отношения, както за вътрешния, така и за медународни пазари. Парично-стоковото стопанство, това с което сме свикнали да боравим, едва ли ще е същото.

Престоящата епоха на Въздух, започвайки със съединение в знака Водолей, след 2020год., ще ни предложи възможност да подменим «притежавам…» със « споделям…»!

Предходният период на стихия Въздух се отнася към 1226г – 1405г, който е познат като – Втори Златен Век в историята на България.

През този период българската култура наследила постиженията на ранното средновековие, светската книжнина силно се демократизирала. През 1273г е написана първата българска средновековна книга – “ Търновското евангелие “. България играела ролята на книжен център, достигайки върха на своето културно развитие. Най-значимият български книжовник през средните векове е Патриарх Евтимий, със създадената от него книжовна школа. “ Лондонското евангелие “ на цар Иван Александър, съхранявано сега в Британския музей е една от най-богато украсените книги в европейското средновековие. Изключителен разцвет достига и музикалното творчество, с реформирането от Драч Йоан Кукузел, наричан от съвременниците си  “ангологласен”.

Българската култура през епохата на съединения на Юпитер и Сатурн в стихия Въздух е част от културното развитие и представлява значителен принос за Европа.

Самият Н. Кондартиев отбелязва, че обикновено “възходящите “ вълни са свързани с големи обществени промени, революции и реформи – по време на такива събития наука, култура и изкуства западат. И обратно през “ низходяща “ вълна, населението все по-малко участва в общонационални движения, наблюдава се стагнация, стремеж към сигурност. Но, като контрапункт на това се развиват и процъфтяват наука и  изкуства. На пред план излизат нови не съществуващи до този момент идеи, които ще намерят своето развитие и реализация през следващия период.

В следващите приблизително 180год на стихия Въздух след 2020год. в България идеите, новите технологии, откритията, творческия дух ще бъдат по-важни от материалните ценности. Ние, българите ще имаме възможност да възкресим и съхраним древни учения. Образованието, интелектуалното развитие, книго печатане и  издаване ще са приоритет за нацията.    

*Георгиева С.,”Цикълът Юпитер – Сатурн, приложен като икономически модел в развитието на националното стопанство и икономика на България”, МАА 2012г.

 

Юпитер съединение Сатурн